Idrettslaget Rein skal vere eit idrettslag der alle som ynskjer det blir inkludert, alle må bidra for å inkludere. Idrettslaget Rein ynskjer ei stolt medlemsmasse, som bidreg til aktivitet, til møteplass og til arrangement i lokalsamfunnet for både store og små.

Som vedlegg under finn du IL Rein sin handlingsplan, dette er hovuddokumentet styret brukar i drifta av laget. Denne blir fornya og vedteke på kvart årsmøte.