Kvart sommar samarbeider idrettslaget med Vinje kommune om å arrangere stolpejakt. Dette er stolpar som vert sett ut på ulike populære usiktspunkt og turvegar i lokalområda. Ein lastar ned ein app på telefonen som visar eit kart samt kvar stolpane/ postane er. Dei som deltek samlar poeng og er med i trekning om gavekort.

Les meir om Stolpejakten ved å klikke her.

Info for stolpejaktsesongen 2023 kjem her når det nærmar seg.

Kontaktperson

Elin Haugo Kvåmme 
Mobil: 952 07 742
elinhaugo@yahoo.no

Bli medlem

Foreldre/ foresatte bes om å registrere seg og sine barn som medlem i klubben.
Les mer om medlemskap i klubben

Registrer deg/ditt barn som medlem