Premiering ifbm postkassetrim:

Born:

Alle born til og med 10 år må ha 5 kryss for og få premie.

Born over 10 år må ha 10 kryss for og få premie.

Vaksne over 18 år : 10 kryss gjev premie

Dersom du har kryss i alle bøkene vert du med i trekning av ein finare premie. Ei trekning blant dei vaksne, og ei blant born ( 0-18 år). 


Eit trimår gjeng frå 1. mai til neste 1. mai. Så i år treng du kryss i alle bøkene frå 1.mai 2022- 1. mai 2023 for og verte med i denne trekninga.

Premieringa vil foregå i mai.

Du må vere medlem i idrettslaget for og deltaka i premieringa.

Eit kryss pr dag. Det vil seie at om du gjeng fleire runder pr dag får du berre eit kryss pr bok.

 

God tur!