Bakkereglar - Sundflaten

1. Avpass farten etter tilhøva

Du må køyre kontrollert og avpasse fart og køyremåte etter ferdighet, terreng, ver og føre

2. Vikeplikt

Om du kjem bakfrå, har du ansvar for å køyre på en slik måte at du ikkje utset andre for kollisjon.

3. Starte, køyre inn i eller svinge oppover i nedfarten

Køyrer du inn i, eller svingar du oppover i ein nedfart, må du sørgje for at detta skjer utan fare for deg sjølv eller andre. Det same gjeld for køyring etter stans. Til dømes når du kjem ut av cross-løypa.

4. Stopp i nedfarten

Med mindre det er absolutt naudsynt, skal du la vera å stoppe i nedfarten på tronge stader eller stader med dårleg oversikt. Etter fall på ein slik stad, skal du bevege deg bort så raskt som mogleg

5. Respekter skilt og markeringer

Du skal følgje skilting og merking. Er det vakt på hopp må du fylje med på signal om det er fall før du køyrer på hoppet.