Her er sjekklister og instrukser for driftslaiar og køyrarar av taugrekket.