Tittel Navn E-post Telefon
Leiar Trim og orientering Elin Haugo Kvåmme Send e-post 952 07 742
Nestleiar  Frode Langen    
Styremedlem  Milada Smajic    
Styremedlem  Kjell Christenson    

Kontaktperson

Elin Haugo Kvåmme 
Mobil: 952 07 742 
elinhaugo@yahoo.no 

Bli medlem

Foreldre/ foresatte bes om å registrere seg og sine barn som medlem i klubben.
Les mer om medlemskap i klubben

Registrer deg/ditt barn som medlem