For tida er det ikkje orienteringspostar eller orienteringsarrangement, men under trim finn du variantar som stolpejakt, postkasser og kjentmannsturar. Er du interessert i orientering ynskjer me å komme i dialog med deg.

Kontaktperson

Elin Kvåmme
Mobil: 952 07 742
E- post: elinhaugo@yahoo.no

Bli medlem

Foreldre/ foresatte bes om å registrere seg og sine barn som medlem i klubben.
Les mer om medlemskap i klubben

Registrer deg/ditt barn som medlem