Om sommaren blir det arrangera uformelle trimturar i nærområda kor medlammane skiftar på å være kjentmann. Målet er å sjå nye plassar, oppdage nye turvegar og ha eit sosialt treffpunkt. Når sesongen er i gong vil turane bli annonsera frå veke til veke. Vanskelighetsgrad/ nivå blir annonsera samstundes.

Vel møtt! 

Kontaktperson

Elin Haugo Kvåmme 
Mobil: 952 07 742
elinhaugo@yahoo.no

Bli medlem

Foreldre/ foresatte bes om å registrere seg og sine barn som medlem i klubben.
Les mer om medlemskap i klubben

Registrer deg/ditt barn som medlem