No stend det ei ny trimbok på Orremyrane som ventar på besøk av spreke trimmerar. Turen er ca 1,5 km opp med kring 180 høgdemeter stigning frå bygdevegen i Haukeli. Turen passar perfekt til trug! Turen er ikkje så lang, men desto meir laus sno, desto meir syre.

Me har fått lov til og gå gjennom tunet på Hauggrav. Når det kjem til parkering, er det litt vrient no på veten, men det er nokre plassar langs bydevegen du kan få lura frå deg bilen. 

Det er også ei fin rundløype og gå Hauggrav - Orremyrane - fura til Gudmund Tveito slik at du kjem att (eller startar) i byggefeltet i øvre Heddebru.

Oversikt over andre trimbøkar finn du her.

God tur!