Ungdommens års-møte IL Rein

Sundflaten 23 mars kl. 1800-1900

Servering av pizza og brus

Dykk som born og unge er den som brukar aktiviteten i Idrettslaget, me som styret ynskjer å invitere til eit møte der me vil informere kva me i styret arbeider med og få litt tilbakemelding på kva dykk synes er bra eller mindre bra.

Håpar både store og små , aktive og mindre aktive vil koma

Hugs påmelding til  elinhaugo@yahoo.no

Frist 22 mars

Mbh

Styret IL Rein