Nytrakka på Sundflaten om ikkje løyupune i fjellet fristar i dag